Společnost Reticulum Development, a.s. patří do investiční skupiny Reticulum, byla založena za účelem uskutečňování projektů v oblasti reziden-
čního bydlení, komerčních a industriálních nemovitostí. Poskytuje komplexní služby v oblasti výstavby, prodeje a managementu nemovitostí.

Úspěchy společnosti Reticulum Development, a.s.jsou založeny především na zkušenostech a odbornosti jednotlivých projektových týmů.

Naše síla spočívá převážně ve schopnosti zajistit kompletní realizaci projektu, ale pro část investorů realizujeme pouze některé fáze projektů. 
Jedná se především zpracování ověřovacích studií a studií proveditelnosti.

Jednotlivé kroky:
Příprava vhodných pozemků
Výběr architekta a zpracování studií zastavitelnosti
Vyřízení formálních a právních náležitostí
Jednání na úřadech
Vlastnický audit
Due diligence
Ekonomické studie
Časový a finanční harmonogram
Příprava marketingové kampaně
Ocenění rizik
Prodej či pronájem